Az engedélyköteles tevékenységekről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján számos engedélyköteles eljárás ún. ellenőrzött bejelentéses eljárássá alakul át 2020. május 18. napjától. A R. 11. §-a alapján pedig a Kormány a R. hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

A R. 4. § (1) bekezdése alapján az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

A R. 3. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője a 4. § (1) bekezdése szerinti bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld. A R. 3. § (2) bekezdése rögzíti továbbá, hogy az (1) bekezdés szerinti e-mail-címet a települési önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

Az erre a célra létre hozott önkormányzati e-mail cím: engedelyes@sokoropatka.hu