Egyházközség

A Sokorópátkai Római Katolikus Egyházközség bemutatkozása

Sokorópátka 1913 előtt a tényői egyházközséghez tartozott, majd 1913 őszén lett önálló egyházközség, amikor is a hagyatékból kapott területen megépült a templom és a plébánia. Őseink a templomot a Magyarok Nagyasszonya oltalmára bízták.

Az egyházközség legfőbb támogatója Sokorópátkai Szabó István – országgyűlési képviselő, kisgazda miniszter – volt. Az ő nevéhez fűződik a templom és a plébánia kezdeti terve keresztülvitele. Ő tette le a templom alapköveit, minta község bírója. 1926-ban orgonát készíttetett a templomba. 1928-ban kifestette a templomot, azonban nem sikerült jól, s megígérte, hogy újból kifesteti. Halála előtt meg is történt, betartotta ígéretét. 1937-ben és 1938-ban 3 új harangot kapott a templom. Az egyik a Magyarok Nagyasszonya, a másik a Szt. Imre harang, a harmadik pedig a Kalott Ifjúságé lett. Ez utóbbi 1970-ben az újtelep végére került, mivel a földosztás után az ifjúság ott telepedett le.

A II. világháború és következményei anyagilag és ideológiailag megviselték az egyházközséget is.
1966-ban Ernszt Antal Plébános került az egyházközség élére. Első ténykedése a templom és a temető bekerítése volt. Ezt követte 1967 és 1969 között a templom külső tatarozása. Ebben az időben épült a ravatalozó, kút a temetőben. 1975-ben történt a plébánia külső tatarozása és 1976-ban a templom belső új villamos berendezésének elhelyezése. Valamint a kiskápolna elkészítése, dupla ablakok beépítése, a sekrestye hitoktatási teremmé alakítása, az orgona és a harang villamosítása. 1979-ben festették újjá a torony külső bádog részét, s ebben az évben kezdődött a templom belső festése is. 1980-ban a temetőben hűtőkamra és öltözködő készült. Ebben az évben emelték a temetői nagykereszt is. 1980-ban a templom belülről megújult a belső festés által, majd a következő évben a plébánia épületének külső tatarozása és belső felújítása is megtörtént. 1981-ben elkészült a plébánia és a templom tetőszerkezetének cseréje. 1990-ben kezdetét vette a templom külső felújítása és 1991 júniusára az egész templom külsőleg is megújult.

Az egyházközség népe munkájával és anyagilag is sokat áldozott azért, hogy minden megszépülhessen. S emellett a hitéletben is szép eredmények születtek. Az egyházközségi ünnepeket magyarruhás gyerekek műsora színesítette, valamint rendszeressé vált a karácsonyi, éjféli mise előtti misztériumjáték is. Ez időszak sok maradandó értékeket, emlékeket hagyott a jelen kornak.

1992 őszén Ernszt Antal atyát rendje visszahívta és 1993-ban Tóth Antonin tényői plébános lett az új lelkipásztor. Helytállt betegsége ellenére is. Munkálkodása alatt megszépültek a templom ablakai, szigetelték, majd lefestették belülről a templomot, valamint bevezették a gázt a plébániára.

Fodróczi Kálmán jelenlegi plébánosunk Tényő és Felpéc községek lelkipásztori munkálatai mellett látja el egyházközségünk vezetését. Sok teendője mellett áldozatos munkával fáradozik a hívek ellátásán.

A 2003-as évben két szomorú esemény is történt az egyházközség életében. Hosszú betegség után elhunyt Tóth Antonin atya. Június 6-án helyezték örök nyugalomra Pannonhalmán.
Ernszt Antal atya október 23-án hunyt el, és szülőfalujában, Szomódon helyezték örök nyugalomra október 30-án. Mindkettőjük halála nagy veszteség az egyházközség számára.

2003 októberében 90 éves lett a sokorópátkai templom.

Egyházközségünk élén az alábbi lelkipásztorok munkálkodtak:

  • Kovács György 1913-1922
  • Szeli Imre 1922-1934
  • Füleki Ferenc 1934-1948
  • Egervölgyi Ernő 1948-1959
  • Madarász Árpád 1959-1961
  • Rádonyi József 1961-1966
  • Ernszt Antal 1966-1992
  • Tóth Antonin 1993-2001
  • Fodróczi Kálmán 2002