Sokorópátka Község Önkormányzata

9112 Sokorópátka Öreg u. 1.

 

E-mail: jegyzo@sokoropatka.hu

 

Tel.: 96-488-046, 20-529-1360

 

Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, Sokorópátka belvíz-elvezetése:

NYDOP-2007-4.I.I/I.

A domborzati viszonyok miatt a hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék károkat okozott az utakban, a lakosság kiskertjeiben. A veszélyeztetettség csökkentése érdekében a belterületi csapadékvíz-elvezető árkok építését 2000. évben kezdtük meg. Az ezt követő 7 év alatt 105.400 ezer Ft támogatást nyertünk belvíz-elvezetésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által biztosított területi kiegyenlítő alapból. A fejlesztés eredményeként a befogadó vízfolyások és a belterületi utak mellett 8,4 km hosszban kiépítésre kerültek az árkok.

A veszélyeztetett területek védelméhez 3,875 km hosszú hálózatrész kiépítésére van szükség, melyet 2010. évben ki tudunk építeni. A megvalósításra tervezett útszakaszok: Újtelep 2-36. szám, Fő u. 1-85. szám, Öreg u. 44-158. szám, Rákóczi u. 30-34. szám, Kossuth u. 2-96. szám, Széchenyi u. 2-14. szám.

 

A projekt tervezett költsége 170.733 ezer Ft.

 

Az elnyert támogatás összege 145.123 ezer Ft.

 

Az Európai Unió Önerő Alap támogatás összege 15.366 ezer Ft.

 

A megvalósításhoz 10.244 ezer Ft saját forrás szükséges, mely az összes költség 6 %-át teszi ki.

A támogatási szerződés aláírására 2009. szeptember 18-án került sor.

Sokorópátka, 2009. szeptember 25.

Vehrer Ferencné, címzetes főjegyző


Letölthető:

Belviz – honlapunkra2