Sokorópátka Község Önkormányzata

9112 Sokorópátka Öreg u. 1.

E-mail: jegyzo@sokoropatka.hu

Tel.: 96-488-046,   20-529-1360

 

Korszerű oktatási-nevelési környezet megteremtése

a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ Sokorópátka intézményegységeiben

NYDOP-2007-5.3/2F pályázat

 

 

A projekt átfogó célja a konzorciumot alkotó települések gyermekei számára XXI. századi nevelési-oktatási körülmények megteremtése, korszerű oktatási módszerek bevezetése és az egyenlő esélyek megteremtése.

Konkrét célja a többcélú közoktatási társulás sokorópátkai óvodáját és általános iskoláját tekintve az eszközállomány kibővítése és az épületek infrastrukturális megújítása, bővítése, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex akadálymentesítése, energia-hatékony korszerűsítése, az épület és az udvar biztonságossá és egészségessé tétele.

Tervezett infrastrukturális beruházások

Napközi Otthonos Óvoda, Sokorópátka

Az óvoda a fenti ingatlanon jelenleg egy főépületben üzemel. Az ingatlanon található még egy tároló-melléképület, valamint a helyi polgármesteri hivatal épülete. Az épület épület-szerkezettanilag alapvetően megfelelő állapotban van, jelentősebb felújítások csak az energetikai, akadálymentesítési, és egyéb funkcionális (főzőkonyha) felújítási igények miatt szükségesek, ezen kívül szükséges az eddig hiányzó tornaszoba kialakítása egy új épületrészben.

Alaptevékenységként történik meg az óvoda épületének akadálymentesítése, energia-hatékony felújítása, fizikai állagának javítása az alábbiak szerint:

 • bejárati és terepszint között rámpák kialakítása
 • akadálymentes illemhely kialakítása
 • burkolatok, nyílászárók, kapcsolók, stb. akadálymentes kialakítása
 • teljes homlokzati vakolatcsere illetve felújítás hőszigetelő homlokzati rendszerrel
 • gépészeti és villamos rendszerek felújítása
 • meglévő épület vizesblokkjának, víz- csatornahálózatának rekonstrukciója
 • strukturált informatikai hálózatának kialakítása (csövezése)
 • tűzjelző, betörésvédelmi stb. rendszerek kiépítése
 • az épület padlóburkolatának cseréje a szükséges helyeken, belső falfelületek festése, belső nyílászárók, felújítása cseréje

 

Kiegészítő tevékenységként tervezett az udvarban 4 db parkoló kialakítása (köztük akadálymentes parkoló), udvari játékok, sporteszközök beszerzése, tereprendezési munkák, valamint az óvoda által használt területet határoló kerítés felújítása, cseréje. Az épület bővítéseként egy új épületszárnyban az eddig hiányzó tornaszoba kerül kialakításra. A korszerűsítés érinti a követelményeknek nem megfelelő főzőkonyha átalakítását, és berendezéseinek cseréjét a HACCP követelményeinek megfelelően, valamint az épület infokommunikációs eszközökkel történő ellátását is.

 

Általános Iskola, Sokorópátka

Az iskola a fenti ingatlanon jelenleg két épületben üzemel. Az ingatlanon az iskola főépülete mellett a technika-terem épülete található. Az épület épület-szerkezettanilag alapvetően megfelelő állapotban van, jelentősebb felújítások csak az energetikai, akadálymentesítési, és egyéb funkcionális (melegítőkonyha) felújítási igények miatt szükségesek, ezen kívül egy új osztályterem és csoportszoba kialakítása szükséges a megnövekedett igények miatt a meglévő épülethez csatlakozóan tervezett új épületrészben.

Alaptevékenységként történik meg az iskola épületének akadálymentesítése, energia-hatékony felújítása, fizikai állagának javítása, IKT rendszer fogadására való felkészítése és bővítése az alábbiak szerint:

 • bejárati és terepszint között rámpák kialakítása
 • akadálymentes illemhely kialakítása
 • burkolatok, nyílászárók, kapcsolók, stb. akadálymentes kialakítása
 • teljes homlokzati vakolatcsere illetve felújítás hőszigetelő homlokzati rendszerrel
 • gépészeti és villamos rendszerek felújítása
 • a meglévő épületrész vizesblokkjának, víz- csatornahálózatának rekonstrukciója
 • az épületek strukturált informatikai hálózatának kialakítása (csövezése)
 • tűzjelző, betörésvédelmi stb. rendszerek kiépítése
 • az épület padlóburkolatának cseréje a szükséges helyeken, belső falfelületek festése, belső nyílászárók, felújítása cseréje
 • új épületrész: új osztályterem és csoportszoba (nettó 95,5 m2)

 

Kiegészítő tevékenységként tervezett az udvarban az OTÉK előírásainak megfelelő számú parkolóhely kialakítása (köztük akadálymentes parkoló), udvari játékok, sporteszközök beszerzése, sportpálya kialakítása, tereprendezési munkák, valamint az ingatlant határoló kerítés felújítása, cseréje. A korszerűsítés érinti a követelményeknek nem megfelelő melegítőkonyha átalakítását, és berendezéseinek cseréjét a HACCP követelményeinek megfelelően, valamint az épület info-kommunikációs eszközökkel történő ellátását is.

Beszerezni kívánt eszköztípusok

Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységéhez szükséges eszközök 3 nagy csoportba sorolhatóak:

 1. Az intézmény felszereltsége még nem elégíti ki teljes körűen a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében szereplő kötelező (minimális) eszközjegyzékben szereplő eszközök listáját. Szükséges még többek között tanulói asztalok, tanulói székek, tanári asztalok, tároló szekrények és polcok, mosogatók, falicsapok, rajzasztalok, állítható magasságú támla nélküli székek, térképek, mikroszkóp, tornatermi gyűrű beszerzése.
 2. Az oktatás tartalmi fejlesztéséhez kapcsolódóan szükséges különböző bútorok beszerzése (tanulói asztalok, székek, tanári asztal, tároló szekrények, polcok, öltözőszekrények) beszerzése. A tartalmi megújulás keretében kerül sor szemléltető táblák és eszközök beszerzésére is.
 3. Iskolánk felvállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek képzését, ehhez speciális terápiás eszközök és berendezések szükségesek pl. a szem-és kézkoordináció, a hallásérzékelés, az analízis, szintézis, a finommotorika és testséma fejlesztéséhez.

A projekt költségvetése: 140.658.000 forint, melyhez 14.065.800 Ft saját forrás szükséges. Igényelt és első fordulóban elnyert  támogatás: 126.592.200 forint.

Sokorópátka, 2009. augusztus 26.

Vehrer Ferencné

címzetes főjegyző