2008. június 6-án Inotayné Pécsi Mária  inétzményvezető vette át Budapesten az Általános Iskola, Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár ÁMK Sokorópátka részére – az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által – adományozott ÖKOISOLA címet igazoló oklevelet. A pedagógiai programba beépülve – a  helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának. A környezet- és természetvédelem terén végzett eddigi munkájával, s a további vállalásaival kiérdemelt elismerést 3 évig viselheti az ÁMK