Sokorópátka Község Önkormányzata

9112 Sokorópátka Öreg u. 1.

 

E-mail: jegyzo@sokoropatka.hu

 

Tel.: 96-488-046, 20-529-1360

 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

 

a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központban

 

TIOP-1.1.1-07/1

 

A pályázatot 2008 március 5-én nyújtottuk be. Egy ún. kalkulátor (elektronikus táblázat) az intézmény statisztikai adatainak megadását követően automatikusan adta meg azokat az IKT csomagokat, melyekre az intézmény pályázhatott. A támogatás kizárólag a megadott csomagok beszerzésére szolgál, egyes eszközök önálló beszerzése nem volt támogatott. Az eszközök kiszállítását az NFÜ megbízásából lebonyolított közbeszerzési eljárással kiválasztott szállító végzi, közvetlenül a feladatellátási helyekre. A közbeszerzési eljárás első körben (2009. feb.) eredménytelen lett, azóta újra meghirdetésre került, s még nem zárult le.

Az „Intelligens iskola Sokorópátkán (TIOP) keretében az alábbi csomagok kerülnek beszerzésre, telepítésre a kalkulátor számítása alapján.

 1. Iskolai munkaállomás csomag (PC): 12 dbamely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható:

 • Digitális tartalmak óraközi használata

 • Csoportos vagy egyéni feladatmegoldás

 • Elektronikus számonkérés és vizsgáztatás

 • Szaktantárgyi oktatás, nyelvoktatás (nyelvi labor)

 

 

 1. Tantermi csomag: 4 dbamely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható:

 • Digitális tartalmak óraközi használata

 • Digitális tartalmak egyéni fejlesztése

 • Csoportmunka

 • Frontális oktatási módszertanok bevezetése

 • Elektronikus mérés-értékelés használata (óraközi feleltetés, dolgozatírás, stb.)

 • Kapcsolódás (és adatgyűjtés) az elektronikus adminisztrációs rendszerekhez (E-napló)

 • A tantermi csomaghoz feladatellátási helyenként tartozik egy 10 órás ingyenes felhasználói képzés és 1 db WIFI csomag.

 

 

 1. Alkalmazás szerver csomag: 1 dbamely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható:

 • Intézményi online tartalom-, kommunikációs, adminisztrációs és üzemeltetési szolgáltatás fejlesztése (iskolai portál és alapinfrastruktúra)

 • Kapcsolódás (és adatgyűjtés) az elektronikus adminisztrációs rendszerek központi alkalmazásaihoz

 • Intézmények és tanár- diák- szülő közötti kapcsolattartás.

 

A pályázat költségvetése csak az NFÜ által lebonyolított közbeszerzést követően állítható össze.

Sokorópátka, 2009. augusztus 26.

Vehrer Ferencné

 

címzetes főjegyző